ALEŠ ZÍDEK

  • visual
  • artist
  • photographer

Projects

Možná se to stalo

Nestojím o tvoje pocity

O jemných otřesech, které prožili

Už z pouhé zlomyslnosti

Prostý a nezpochybnitelný fakt

Kalich hořkosti vložený na její bedra II

Spojovala oba, ale nepatřila ani do jednoho

Skřípající plynutí času

Dusivá měkkost jediné víry

(Zlatý kůň) je stínem hory a propastí tmy

This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy