ALEŠ ZÍDEK

  • visual
  • artist
  • photographer

Projects

Takovým lidem se má naslouchat

Černobílé jak fanatikovo vidění světa II.

Rozpínala se přede mnou, masivní, samotářská, melancholická

Slyšeli něco dříve neslyšeného

Nemilosrdně odstraněný do lechtivé hlubiny II.

O důsledky se nikdo nestaral

Pichlavý prstenec II.

Černá skříňka v bílé krychli

Bytostné zanícení a nedostatek humoru

Věci je nutné rovněž chápat smysly I.

This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy