ALEŠ ZÍDEK

  • visual
  • artist
  • photographer

Vzduch

Odebírání a přidávání

Okamžiky vzácné šlechetnosti

Věci je nutné rovněž chápat smysly II.

Brala to dlouho jako samozřejmost

Slyšeli něco dříve neslyšeného

Věci je nutné rovněž chápat smysly I.

This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy