ALEŠ ZÍDEK

  • visual
  • artist
  • photographer

BarevNÉ EXtempore

Odebírání a přidávání

Okamžiky vzácné šlechetnosti

Závora a touha

Věci je nutné rovněž chápat smysly II.

Brala to dlouho jako samozřejmost

Takovým lidem se má naslouchat

Černobílé jak fanatikovo vidění světa II.

Rozpínala se přede mnou, masivní, samotářská, melancholická

Slyšeli něco dříve neslyšeného

Nemilosrdně odstraněný do lechtivé hlubiny II.

This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy